Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Υπερψηφίστηκε και ο Εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή και ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.


Ειδικά για  πλεονάζον προσωπικό των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 , Κεφάλαιο Ε, Άρθρο 37, παράγραφος 7


(Ημ. Ψήφισης 30/06/2011)