Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΕΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΓΜΕ


ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
(Ε.Κ.Α.)Αρ. Πρωτ.: 4862                      Αθήνα, 13/03/2012

  Προς:
-      Τον Υπουργό Οικονομίας και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
κον Βενιζέλο Ευάγγελο
-      τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κον Παπακωνσταντίνου  Γεώργιο

Κοινοποίηση:
-      Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος (Ο.Μ.Ε.)
-      Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ

Στο ΙΓΜΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ δημιουργίας του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.) (ΚΥΑ 25200/8-11-2011), άρθρο 15, παράγραφοι 5, 4 και 1, αποχωρεί το σύνολο του προσωπικού των κατηγοριών  ΥΕ και ΔΕ.

Εξαιρούνται δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (σύζυγος επίσης σε εφεδρεία, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες).  Επίσης η Διοίκηση προτείνει να μην εκδοθούν διαπιστωτικές πράξεις για είκοσι δύο (22) ακόμη άτομα με βάση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ή Τροπολογία σε Νομοσχέδιο, που θα εκδοθούν τις προσεχείς ημέρες.  Για τους υπόλοιπους, περίπου εκατόν τριάντα επτά (137) άτομα, έχει γίνει πρόσκληση να συγκληθεί το Δ.Σ. του Κέντρου, αύριο Τετάρτη 14/03/2012, στις 17.00, στο κτίριο του ΥΠΕΚΑ (Πουλίου και Αμαλιάδος), προκειμένου να εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις που θα θέτουν αναδρομικά σε εφεδρεία από 01/01/2012.

Από τους 137 συναδέλφους, περισσότεροι από 110 είναι ηλικίας 53 έως 60 ετών, με 23 έως 30 χρόνια υπηρεσίας, που δεν έχουν προοπτική συνταξιοδότησης μέσα στο χρόνο της εφεδρείας με συνέπεια η εφεδρεία να είναι γι’ αυτούς ταυτόσημη της απόλυσης.  Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν καμιά προοπτική να βρουν στο προσεχές μέλλον εργασία, όχι μόνο εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και επειδή πρόκειται για άτομα μεγάλης ηλικίας, άκρως εξειδικευμένα, τα οποία δεν έχει ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας.  Επομένως, δεν πρόκειται ούτε στο μέλλον να αποκτήσουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι περισσότεροι έχουν οικογένειες και παιδιά, τα οποία σπουδάζουν και οι γονείς δεν διαθέτουν άλλους οικονομικούς πόρους.

Όσον αφορά το ΙΓΜΕΜ (πρώην ΙΓΜΕ), είναι βέβαιο ότι χωρίς αυτούς τους υπαλλήλους δεν δύναται να φέρει σε πέρας το έργο του ούτε στοιχειωδώς, αφού θα λείπει το σύνολο των τεχνικών για τις εργασίες στο ύπαιθρο και των παρασκευαστών στα εργαστήρια, στους οποίους ανήκει η πλειοψηφία όσων αποχωρούν.  Επίσης, χωρίς διοικητικοοικονομικές υπηρεσίες, από τις οποίες αποχωρεί σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων, θα αδυνατούν να διαχειριστούν τα έργα που εκτελεί το Ινστιτούτο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την απορρόφηση έργων του ΕΣΠΑ.

Φυσικά, η αδράνεια ή η μη – αποτελεσματική λειτουργία ενός Οργανισμού, όπως το ΙΓΜΕ – ΙΓΜΕΜ, έχει άμεσες επιπτώσεις στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, στην αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών του ορυκτού πλούτου και στη μη επίλυση χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων, όπως υδατική επάρκεια για ύδρευση και άρδευση, στην απασχόληση, στην οικονομική ανάπτυξη, στον τουρισμό και στο περιβάλλον.

Τέλος, οι εξαιρέσεις με τροπολογίες που φέρουν κάποια ονόματα, χωρίς υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, απλά επειδή τα συγκεκριμένα άτομα έτυχε την συγκεκριμένη στιγμή να βρίσκονται σε μια θέση, ενώ άλλοι υπάλληλοι της ίδιας ειδικότητας, με ίσα ή περισσότερα προσόντα, πηγαίνει στην εφεδρεία επειδή υπηρετούσαν σε άλλη θέση, δημιουργεί διακρίσεις και αποτελεί κοινωνική αδικία.

Σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην παράνομη σύγκληση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Β.Α.Α.  Απαιτούμε να μην υλοποιήσετε τις εφεδρείες – απολύσεις που οδηγούν σε εξαθλίωση τους συναδέλφους μας και σε διάλυση του ΙΓΜΕΜ.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
             Σαλουφάκου Στάβυ                           Κατσώτης Χρήστος