Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Στα ασφαλιστικά ταμεία οι καταστάσεις του προσωπικού που θα υπαχθεί σε εφεδρεία Στα ασφαλιστικά ταμεία οι καταστάσεις του προσωπικού που θα υπαχθεί σε εφεδρεία

Νέα εγκύκλιο για την εργασιακή εφεδρεία εξέδωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον υπουργό Δ.Ρέππα και απευθύνεται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου τονίζεται η ανάγκη τήρησης των καταληκτικών ημερομηνιών για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων έναρξης της εργασιακής εφεδρείας. 
Παράλληλα, ο κ. Ρέππας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητά από όλους τους υπουργούς να ενδιαφερθούν προσωπικά για τη διαδικασία.


Τι προβλέπει η εγκύκλιος


Στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον υπουργό και απευθύνεται σε όλους τους φορείς του Δημοσίου τονίζεται η ανάγκη τήρησης των καταληκτικών ημερομηνιών για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων έναρξης της εργασιακής εφεδρείας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως προκειμένου να μην υπάρξουν προσκόμματα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις διοικητικού/προσωπικού να αποστείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία άμεσα και όχι μετά την 28ης Νοεμβρίου 2011 αναλυτικές καταστάσεις με τα στοιχεία του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο φορέα τους και έχει γεννηθεί κατά τα έτη 1958 και προγενέστερα και ενδέχεται να πληροί τα κατά περίπτωση έτη ασφάλισης για την ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία.

Με τη σειρά τους τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει άμεσα να απαντήσουν στους διάφορους φορείς αν οι εργαζόμενοι που περιλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση έχουν χρόνο ασφάλισης στο ταμείο για το χρονικό διάστημα πριν από την πρόσληψή τους στο φορέα που υπηρετούν σήμερα και εν συνεχεία να εκδίδουν κατά άμεση προτεραιότητα βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης, η οποία και θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν αίτησής τους.


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο 
Πηγή: Τα Νέα