Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΜΜΕΧΠανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΜΜΕΧ
Αρ. Πρωτ.: 323
Αθήνα,   9/01/2012
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εργαζόµενοι στον ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ καταγγέλλουν την απαράδεκτη συµπεριφορά των Υπουργείων Οικονοµικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας &  Ναυτιλίας και τον εµπαιγµό που υφίστανται εδώ και δύο  µήνες.  Μόλις δύο  µήνες  µετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ  µε το ΕΤΕΑΝ ΑΕ, µε το νέο πολυνοµοσχέδιο 2012, επιχειρείται η ακύρωση της συγχώνευση, απολύονται 40 υπάλληλοι και οι δραστηριότητες του ΕΟΜΜΕΧ  «χάνονται» µε τη  µεταφοράς τους στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείο Ανάπτυξης.  

Με το νοµοσχέδιο αυτό η Ελλάδα γίνεται η πρώτη Χώρα παγκοσµίως που καταργεί τον  µοναδικό ειδικό φορέα στήριξης των    Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και της Χειροτεχνίας. Στο ίδιο πολυνοµοσχέδιο καταργούνται και οι θυγατρικές – κλαδικές επιχειρήσεις του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, που παρείχαν ουσιαστικό στήριγµα στους κλάδους που απευθυνόταν. 

Αντί λοιπόν να εφαρµοσθεί η ΚΥΑ που συγχωνεύει τον ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ  µε το ΕΤΕΑΝ ΑΕ, πράγµα που θα οδηγούσε στην δηµιουργία ενός σύγχρονου φορέα που θα  µπορούσε να προσφέρει ένα συνεκτικό και ολοκληρωµένο σύνολο χρηµατοδοτικών   και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις,  µε την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση διαλύεται ο υπάρχων ειδικός κεντρικός φορέας και οδηγείται σε άµεση ή έµµεση απόλυση το προσωπικό του.  
Ειδικά  µάλιστα την περίοδο που διανύουµε που η Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση δοκιµάζεται, αντί η πολιτεία να λάβει επιπρόσθετα  µέτρα στήριξης για τις ΜµΕ διαλύει και αυτή την υπάρχουσα δοµή του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ,  µε αποτέλεσµα χιλιάδες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις να στερηθούν το  µοναδικό τους στήριγµα, να βρεθούν στον αέρα τα εκτελούµενα έργα Εθνικά- συνγχρηµατοδοτούµενα και Κοινοτικά και να χαθούν εκατοµµύρια κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

Η συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία 60  χρόνων του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ εξαφανίζεται µαζί µε το έµπειρο και αξιόλογο προσωπικό του.  

Εµείς οι εργαζόµενοι στον ΕΟΜΜΕΧ διεκδικούµε και ζητάµε: 
• Να  µας αφήσουν να συνεχίσουµε την προσφορά και τη βοήθεια προς τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και τη Χειροτεχνία. 
• Να  µην απολυθεί κανένας γιατί δεν θα χάσουν  µόνο οι εργαζόµενοι την δουλειά τους, αλλά και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις το στήριγµά τους. 
• Να εφαρµοσθεί η αρχική ΚΥΑ συγχώνευσης του ΕΟΜΜΕΧ  µε το ΕΤΕΑΝ για τη δηµιουργία ενός κεντρικού φορέα για τις ΜΜΕ. 
∆ηλώνουµε ότι µέχρι τώρα αν και απλήρωτοι συνεχίσαµε να δουλεύουµε.  
Από δω και πέρα δεν θα µπορούµε πλέον να προσφέρουµε. 
Καλούµε τους Φορείς των ΜµΕ να συµπαρασταθούν στον αγώνα µας, για να µην ζηµιωθούν τα  ίδια τους  τα µέλη τους. 
Οι εργαζόµενοι στον ΕΟΜΜΕΧ