Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Δέκα χρόνια θυσίες φέρνει η συμφωνία των Βρυξελλών

Νέο δεκαετές μνημόνιο με σκληρότερα μέτρα για μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές και φόρους φέρνει η απόφαση της Συνόδου Κορυφής για το "κούρεμα" του χρέους.

Mακραίνει και βαθαίνει το τούνελ" της οικονοµικής ασφυξίας για τα νοικοκυριά µε το νέο πακέτο στήριξης και το "κούρεµα" των οµολόγων, που υποχρεώνει το Δηµόσιο σε δραστικότερες περικοπές στις µισθολογικές και κοινωνικές δαπάνες και υψηλότερες αυξήσεις φόρων.

Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής φέρνει νέο "µνηµόνιο" διάρκειας µέχρι το 2020 και δεσµεύει την κυβέρνηση να επιταχύνει και να διευρύνει το πακέτο των µέτρων για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων στον προϋπολογισµό ύψους πάνω από 8 δισ. ευρώ ετησίως.

Αν και το κούρεµα της αξίας των οµολόγων κατά 50% προσφέρει ανάσες στον προϋπολογισµό, δεδοµένου ότι ελαφρύνει τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους, ωστόσο απαιτεί αυστηρότερη δηµοσιονοµική πειθαρχία και δραστικότερες παρεµβάσεις.

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευ. Βενιζέλος τόνισε ότι η ετήσια ελάφρυνση σε όρους εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους ανέρχεται στα 4,5 δισ. ευρώ, υπογραµµίζοντας ότι η απόφαση της Συνόδου Κορυφής "µας επιτρέπει να έχουµε µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα, να καταρτίσουµε ευκολότερα τους προϋπολογισµούς του 2013 και του 2014, γιατί θα πληρώνουµε µικρότερους τόκους".

Το μεγάλο στοίχημα για τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο είναι η επίτευξη όσο το δυνατό μεγαλύτερων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Ο υπουργός είπε ότι "δεν θα απαιτηθούν νέα µέτρα, δεν θα επηρεαστούν µισθοί και συντάξεις το 2011 και το 2012 εάν εφαρµόσουµε αυτά που πρέπει", αποφεύγοντας να αναφερθεί στα επόµενα έτη, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή µέχρι το τέλος του έτους.

Ο στόχος είναι το κράτος να µπορεί µε ίδιους πόρους να χρηµατοδοτήσει τις πληρωµές µισθών και συντάξεων και τα κοινωνικά κονδύλια και να πετύχει υψηλά πλεονάσµατα που θα αποσβένουν χρέος τα επόµενα χρόνια. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει τα έσοδα να είναι υψηλότερα από τις δαπάνες µε εξαίρεση τους τόκους για την εξυπηρέτηση του χρέους πράγµα που σηµαίνει περαιτέρω µειώσεις στα έξοδα και µεγαλύτερες εισπράξεις.Οι οικονοµίες στις δαπάνες θα αφορούν µισθούς, συντάξεις, ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνικά επιδόµατα, ενώ στο σκέλος των εσόδων η απαιτούµενη τόνωση θα προέλθει από αυξήσεις κυρίως στους φόρους εισοδήµατος και περιουσίας, οι οποίοι θεωρούνται ως λιγότερο "υφεσιακοί" σε σχέση µε τους έµµεσους φόρους.

Με βάση τα παραπάνω, το Δηµόσιο στην προσπάθειά του να κλείσει τις τρύπες θα "τραβήξει" τεράστια ρευστότητα από την οικονοµία επιδεινώνοντας την ασφυξία των νοικοκυριών.

Ειδικότερα-Tα εισοδήµατα θα συρρικνώνονται είτε µέσω περικοπών στις αποδοχές είτε µέσω αύξησης της άµεσης φορολογίας και των τιµών

-Oι πόροι για κοινωνικές παροχές (ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, επιδόµατα και εισοδηµατικές ενισχύσεις σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού κ.ά.) θα βαίνουν συνεχώς µειούµενα µε αποτέλεσµα να αυξάνει το κόστος για τους πολίτες

-H στήριξη του κράτους στα ασφαλιστικά ταµεία θα εξασθενεί µε αποτέλεσµα να ασκούνται πιέσεις για περιορισµό των συντάξεων και των παροχών προς τους ασφαλισµένους

-Oι επιχορηγήσεις στις ΔΕΚΟ θα συρρικνώνονται µε επακόλουθο τη µείωση των αποδοχών και του αριθµού των εργαζοµένων καθώς και αυξήσεις στα τιµολόγιά τους

-H κρατική χρηµατοδότηση ευαίσθητων τοµέων όπως η παιδεία θα γίνεται µε το σταγονόµετρο

-H ανεργία θα εκτιναχθεί στα ύψη λόγω της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής

-Tο βιοτικό επίπεδο θα έχει ραγδαία πτώση καθώς οι πολίτες λόγω εισοδηµατικής στενότητας και ανασφάλειας για το αύριο θα "κόψουν" δαπάνες για αγορές βασικών αγαθών και υπηρεσιών

-H µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης θα φέρει νέα λουκέτα στην αγορά και θα εξασθενήσει ακόµα περισσότερο την ήδη αδύναµη παραγωγική βάση της χώρας

-Tα φτωχά νοικοκυριά θα αυξηθούν

Είναι βέβαιο ότι το νέο πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης της χώρας µας και ελάφρυνσης του δηµόσιου χρέους ανατρέπει εκ βάθρων τους µέχρι σήµερα δηµοσιονοµικούς σχεδιασµούς της κυβέρνησης αναθεωρώντας επί το σκληρότερο την οικονοµική πολιτική.

Ετσι το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο ξαναγράφεται µε µεγιστοποίηση των εισπρακτικών στόχων και ο πήχης για τα επιπλέον 5 δισ. ευρώ από την άµεση φορολογία που προέβλεπε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα ανεβαίνει υψηλότερα.

Προωθούνται δραστικότερες αυξήσεις στον φόρο εισοδήµατος και ακίνητης η κινητής περιουσίας και στο τραπέζι βρίσκεται µεταξύ άλλων η πλήρης κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τους επιτηδευµατίες, τους εισοδηµατίες, αγρότες και µικροµεσαίους σε συνδυασµό µε τη θέσπιση νέου τύπου αντικειµενικών κριτηρίων, η αύξηση της φορολογίας στα ακίνητα και στους τόκους των καταθέσεων, η κατάργηση φοροαπαλλαγών στους έµµεσους φόρους (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης), η αναπροσαρµογή των τεκµηρίων διαβίωσης για όλους τους φορολογούµενους και η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες µε βάση την οποία θα προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδηµα.

Στόχος είναι τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ τα επόµενα χρόνια. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού που δεν ισχύει πλέον, µε τα νέα δεδοµένα τα έσοδα από άµεσους φόρους θα αυξάνονταν κατά 2,970 δισ. ευρώ το 2012 σε σχέση µε φέτος ενώ τα έσοδα από έµµεσους φόρους µόλις κατά 57 εκ. ευρώ

Στις δαπάνες το µαχαίρι θα µπει βαθύτερα Το κονδύλι για αποδοχές θα περικοπεί πάνω από 4 δισ. ευρώ που προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο και οι κοινωνικές µεταβιβάσεις (επιχορηγήσεις σε ασφαλιστικά ταµεία, χρηµατοδότηση του κοινωνικού κράτους) θα µειωθούν πάνω από 3,5 δισ. ευρώ. Στο προσχέδιο του προϋπολογισµού η µείωση της µισθολογικής δαπάνης για το 2012 είχε προσδιοριστεί στα 1,809 δισ. ευρώ και για κοινωνική ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία στα 1,568 δισ. ευρώ.

ΠΕΤΡΙΝΗ ΔΙΕΤΙΑ

Eκθεση προάγγελος για τα χειρότερα

Oι φόροι στο εισόδηµα και την περιουσία θα αυξηθούν κατά 3,4 δισ. ευρώ το 2012 και θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία µέχρι το 2014

Το ζοφερό για τα νοικοκυριά µέλλον λόγω της σκλήρυνσης της δηµοσιονοµικής πολιτικής που φέρνει το νέο πακέτο στήριξης της χώρας και ελάφρυνσης του δηµόσιου χρέους προδιαγράφει η πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης από την οποία προκύπτει ότι τα δύο επόµενα χρόνια θα είναι ακόµα χειρότερα σε σχέση µε τα δύο πρώτα του µνηµονίου, ενώ η έξοδος από το τούνελ µετατίθεται για µετά το 2015 όταν µέχρι τώρα οι εταίροι µας "έβλεπαν φως" τον επόµενο χρόνο. Ειδικότερα σύµφωνα µε την έκθεση:

-οι απώλειες στους µισθούς των εργαζοµένων στο σύνολο της οικονοµίας θα είναι µεγαλύτερες το επόµενο έτος σε σχέση µε φέτος καθώς θα µειωθούν κατά 6,7% από 5,6% που υπολογίζονται για φέτος. Συνολικά, από το ξεκίνηµα του µνηµονίου µέχρι το 2015 οι αποδοχές θα έχουν µειωθεί κατά 8,4 δισ.

-Oι αµοιβές των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα θα συρρικνωθούν κατά 3 δισ. ευρώ το επόµενο έτος

-Tο 2015 ο αριθµός των ανέργων θα είναι αισθητά υψηλότερος από τον φετινό (870.300 έναντι 833.300)

-η ιδιωτική κατανάλωση θα "βυθιστεί" κατά 6,2 δισ. ευρώ το 2012 και το 2013 καθώς θα διαµορφωθεί στα 157,8 και 157,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα από 163,6 δισ. ευρώ φέτος.Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο 

Πηγή:Έθνος