Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

O Νόμος 4024 για την Εργασιακή Εφεδρεία - Ενιαίο Μισθολόγιο


Κυκλοφόρησε το ΦΕΚ A 226/27.10.2011 με το Νόμο 4024 για τις «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» .

Με το Άρθρο 34 "Κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου και εργασιακή εφεδρεία" ορίζεται η εργασιακή εφεδρεία για τα ΝΠΙΔ.

Διαβάστε επίσης: