Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

EKA-Απροκάλυπτος ξυλοδαρμός συνδικαλιστών σήμερα έξω από τη Βουλή.Εργατικό Κέντρο Αθήνας


Αρ. Πρωτ.: 3527
Αθήνα, 07/10/2011 

Κάθε µέρα που περνά διακρίνουµε και πιο καθαρά το νέο πρόσωπο της ∆ηµοκρατίας που εφαρµόζεται στη χώρα µας. 

Μιας ∆ηµοκρατίας που για «συµβολικούς λόγους» απολύει χιλιάδες εργαζόµενους, στέλνοντας στην εξαθλίωση τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Και φυσικά µια ∆ηµοκρατία δεν θα µπορούσε να ανεχθεί ούτε την προγραµµατισµένη παρουσία –διαµαρτυρία των Σωµατείων αυτών των εργαζοµένων, ειδικά δε, την ώρα που στη Βουλή των Ελλήνων βρίσκονταν ο Αντικαγκελάριος της Γερµανίας. 

Οι δυνάµεις καταστολής «διέσωσαν» το κύρος της χώρας και της ∆ηµοκρατίας µας ξυλοκοπώντας τους αντιδραστικούς εκπροσώπους των εργαζοµένων και αποµακρύνοντας τους από το Ναό της ∆ηµοκρατίας. 

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και τα ∆.Σ. των Οµοσπονδιών ΠΟΣΠΕΡΤ - Ε.Ι.Ν. – Π.Ο.Θ.Α .– Π.Ο.Μ.Ε.Ε.Α. – Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. και των Σωµατείων ΟΣΚ – ΙΓΜΕ – Ο∆∆Υ – ΕΟΜΜΕΧ – ΕΘΙΑΓΕ – ΟΠΕΓΕΠ – ∆ΗΜΗΤΡΑ – ΕΛΟΓΑΚ – Η∆ΙΚΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΘΕΜΙΣ - Ο.Κ.Α.Α. – ΕΛΟΤ - ΕΓΝΑΤΙΑ – ΜΟ∆- ΑΠΕ ΜΠΕ – ∆ΕΠΑΝΟΜ – ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ - Γ.Γ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ.ά. σας προειδοποιούν ότι: 

όσοι σπέρνουν ανέµους θερίζουν θύελλες.

Το ∆.Σ.